Sinh viên quốc tế sẽ được bổ sung 5 điểm trong thang điểm đăng ký thường trú nếu họ lấy được bằng tốt nghiệp tại Úc từ một trong 21 chuyên môn đào tạo.

Những thay đổi vừa được công bổ gần đây cũng tạo điều kiện cho những sinh viên đã hoàn thành cấp học tiến sĩ hoặc thạc sĩ tại Úc trong các lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học (STEM) hoặc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Các ngành nghề trong danh sách này bao gồm:

 1. Khoa học vi sinh

 2. Khoa học hóa sinh

 3. Khoa học trái đất

 4. Khoa học toán học

 5. Khoa học vật lý và tự nhiên

 6. Các chuyên môn Khoa học vật lý và tự nhiên khác

 7. Vật lý và Thiên văn học

 8. Khoa học máy tính

 9. Khoa học thông tin

 10. Công nghệ thông tin

 11. Các chuyên môn CNTT khác

 12. Kỹ thuật và công nghệ vũ trụ

 13. Kỹ thuật dân sự

 14. Kỹ thuật và công nghệ điện tử

 15. Kỹ sư và công nghệ liên quan

 16. Kỹ thuật không gian địa lý

 17. Kỹ thuật và công nghệ sản xuất

 18. Kỹ thuật và công nghệ hàng hải

 19. Kỹ thuật và công nghệ cơ khí

 20. Kỹ thuật và công nghệ liên quan khác

 21. Kỹ thuật và công nghệ khai thác tài nguyên.

Những trường hợp có trình độ tương đương tiến sĩ hoặc thạc sĩ được công nhận bởi các nghiên cứu khoa học, đồng thời ngành nghề được đào tạo nằm trong danh sách nói trên, sẽ được cộng thêm 5 điểm nữa.

(Nguồn: SBS)

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.