Bạn có biết?

(Biểu đồ 1) Tính tới cuối Quý 4/2015, đã có 17,267 hồ sơ I-526 đang chờ xét duyệt bởi  Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

(Biểu đồ 2) Trong số 10 quốc gia có lượng nhà đầu tư được cấp thị thực EB-5 lớn nhất, Việt Nam có lượng tăng trưởng ngoạn mục nhất từ năm 2014 tới năm 2015. Trong đó, năm 2014 chỉ có 92 bộ hồ sơ được cấp thị thực và con số này tăng gần gấp ba trong năm 2015, tương đương số thị thực EB-5 được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam lên tới 249.

Mặc dù các số liệu của năm 2016 chưa được công bố, nhưng năm nay chắc chắn sẽ lại là một năm bận rộn cho lĩnh vực định cư đầu tư EB-5, đặc biệt là mảng thị trường các nhà đầu tư đến từ Việt Nam.

(Theo: USCIS)

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.