Ngày 11 tháng 12 năm 2016 (Chủ nhật) – Hà Nội

Dự án kêu gọi vốn đầu tư EB-5 - Big River Steel (BRS) - siêu dự án nhà máy thép tại bang... Xem thêm

Ngày 9 tháng 12 năm 2016 (Thứ sáu) – Tp. Hồ Chí Minh

Dự án kêu gọi vốn đầu tư EB-5 - Big River Steel (BRS) - siêu dự án nhà máy thép tại bang... Xem thêm

Ngày 9 tháng 12 năm 2016 (Thứ sáu) – Hà Nội

Cơ hội gặp gỡ với đại diện cấp cao của Arton Capital khu vực Châu Á Thái Bình Dương để trao đổi... Xem thêm

Ngày 7 tháng 12 năm 2016 (Thứ tư) – Tp. Hồ Chí Minh

Cơ hội gặp gỡ với đại diện cấp cao của Arton Capital khu vực Châu Á Thái Bình Dương để trao đổi... Xem thêm

EVENT – December 2016

Ngày 7 tháng 12 năm 2016 (Thứ tư) – Tp. Hồ Chí Minh Cơ hội gặp gỡ với đại diện cấp cao của Arton... Xem thêm

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.