product/735dd753cbc4abf18aaacfdeeb11e450.jpg

Thị thực Vàng Bồ Đào Nha - Nhanh chóng và hiệu quả

Những khách hàng đầu tư bất động sản thông qua chương trình Thị thực Vàng Bồ Đào Nha của... Xem thêm
product/38ebd640bb159be1f2bfaf4f6dd60b67.jpg

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐẠT THỨ HẠNG CAO TRONG BẢNG XẾP HẠNG ĐỊNH CƯ...

Các ứng viên đăng ký các hạng mục đầu tư nông nghiệp sẽ được ưu tiên trong danh sách... Xem thêm
product/d471b3e042e5e7fc7a9570aa155ad1db.jpg

CƠ QUAN DI TRÚ TỈNH ĐẢO PRINCE EDWARD (PEI) GIỮ 18 TRIỆU ĐÔ LA TỪ...

Cơ quan di trú tỉnh đảo Prince Edward đã giữ lại 18 triệu đô la đầu tư trong năm 2016 từ những ứng cử... Xem thêm
product/55d13adc2bbf54cf31e4fc11d4f57306.jpg

LẦN RÚT THĂM NHẬP CẢNH NHANH MỚI NHẤT TẠI CANADA NGÀY 8/11

Bộ Di trú - Xuất nhập cảnh Canada đã tiến hành gửi lời mời lần thứ 27 trong mục Nhập cảnh Nhanh... Xem thêm
product/6fca1185aae9523316c7e8c64a1414fe.jpg

THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP BỒ ĐÀO NHA

Thị thực Khởi nghiệp là thị thực cư trú dành cho các doanh nhân nhằm thu hút đầu tư cũng... Xem thêm
product/f86dd192c4c3adaea113b33125bcfe1c.jpg

CHÍNH PHỦ CANADA ĐẶT RA KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ DÀI HẠN VỚI MỨC TĂNG...

Trong nhiều năm, làn sóng nhập cư đã thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng nền kinh tế của... Xem thêm

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.