CÁC TỈNH BANG VÙNG ĐẠI TÂY DƯƠNG CÓ NHIỀU DI DÂN HƠN, NHƯNG ÍT...

Số di dân tới các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương của Canada nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều người... Xem thêm

HAI CHỤC NĂM NỮA, 1/3 DÂN SỐ CANADA CÓ THỂ LÀ DI DÂN, HƠN MỘT NỬA...

Theo một nghiên cứu mới của cơ quan Thống kê Canada, gần một nửa dân số của quốc gia có thể là... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC EB-5: CÂN BẰNG GIỮA RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Trong vòng 25 năm qua, chương trình thị thực EB-5 không ngừng hỗ trợ về mặt tài chính cho các... Xem thêm

DOMINICA CẮT GIẢM LỆ PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ

Chỉ hai tuần lễ kể từ khi cơ quan phụ trách chương trình Định cư đầu tư của Antigua & Barbuda tuyên bố... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ TẠI DOMINICA VẪN CẠNH TRANH TRONG KHU...

Trong buổi họp Ngân sách Chính phủ Dominica hàng năm tổ chức thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ,... Xem thêm

ANTIGUA VÀ BARBUDA GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ...

Giám đốc điều hành của Cơ quan Định cư đầu tư của quốc gia (CIU) cho biết, gần đây, chi phí xử... Xem thêm

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.