Resident Global có hai văn phòng chính tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và có đại diện tại Hong Kong, San Francisco và Paris.

Resident Global dành toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm cho dịch vụ định cư và đầu tư toàn cầu phục vụ khách hàng Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn thế giới.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.