Điều kiện tham gia chương trình  định cư canada diện đầu tư tại tỉnh prince edward island


Để tham gia chương trình đầu tư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI), nhà đầu tư cần thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Độ tuổi: Từ 21 - 59 tuổi
  • Sở hữu khối tài sản ròng tương đương 600.000 CAD thông qua các nguồn thu nhập hợp pháp và chính đáng của cá nhân (không thông qua cho, tặng)…
  • Trình độ học vấn tối thiểu: tốt nghiệp PHTH
  • Có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trước khi nộp đơn.
  • Điểm IELTS tối thiểu 4.0 tất cả các môn (nghe, nói, đọc, viết) trong 2 năm gần nhất.
  • Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết cho hoạt động kinh doanh dự kiến.
  • Trực tiếp tham gia quản lý và hoạt động kinh doanh tại Prince Edward Island.
  • Ký quỹ với số tiền 200.000 CAD (sẽ được hoàn lại).
  • Đầu tư tối thiểu 150.000 CAD vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại PEI.

Điều kiện hoàn trả ký quỹ trong chương trình định cư canada diện đầu tư tại tỉnh prince edward island

Khoản ký quỹ 200.000 CAD cho Chính phủ tỉnh PEI sẽ được hoàn trả lại dựa trên các điều kiện và kế hoạch kinh doanh như sau:
•    Lần thứ nhất: 25.000 CAD sau 6 tháng định cư
•    Lần thứ hai: 25.000 CAD sau 6 tháng định cư tiếp theo
•    Lần cuối cùng: 150.000 CAD khi chứng minh được đã đầu tư 150.000 CAD như cam kết.

Việc hoàn trả ký quỹ lần cuối cùng sẽ được thực hiện khi và chỉ khi đương đơn vận hành một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn ở Prince Edward Island trong thời gian 12 tháng và trong thời gian 24 tháng kể từ ngày đương đơn nhập cảnh.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.