Vùng biển Ca-ri-bê bao gồm hơn 700 hòn đảo, đảo nhỏ, rạn san hô và cồn cát. Với tổng số 30 vùng lãnh thổ và quốc đảo, khu vực này thường được biết tới như một tiểu vùng của Bắc Mỹ. Chúng tôi vinh dự giới thiệu chương trình Nhập tịch theo diện Đầu tư tại bốn (4) vùng lãnh thổ xinh đẹp trong khu vực Ca-ri-bê. Cả bốn (4) vùng lãnh thổ này đều sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, và cho phép công dân sở hữu hai (2) quốc tịch. Cư dân sở hữu hộ chiếu của các vùng lãnh thổ này được miễn thị thực nhập cảnh tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.