Chương trình đầu tư định cư thị thực Vàng (Golden visa) được Chính phủ Tây Ban Nha công bố từ năm 2013. Thị thực Vàng của Tây Ban Nha có thể được gia hạn 2 năm một lần. Để xin gia hạn thị thực định cư, nhà đầu tư nước ngoài không nhất thiết phải cư trú tại Tây Ban Nha.

Với số tiền đầu tư trị giá 500.000 euro vào bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp thị thực định cư tại Tây Ban Nha. Luật pháp Tây Ban Nha không giới hạn thời gian định cư. Với thị thực này, nhà đầu tư và người thân trong gia đình có quyền tự do sinh sống và đi lại tại Tây Ban Nha và trong khối Schengen. Các thành viên trong gia đình đương đơn cũng được hưởng ưu đãi tương tự với quyền định cư lâu dài, cơ hội học tập tại trường công lập hay tư thục với các chương trình học bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Nhà đầu tư có thể được cấp quy chế thường trú nhân sau 5 năm cư trú và được cấp quốc tịch sau 10 năm cư trú. Với quốc tịch Tây Ban Nha, nhà đầu tư và người thân trong gia đình có thể tự do sinh sống, học tập và làm việc tại bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu.

Tổng quát:

  • Đầu tư 500.000 euro;
  • Thị thực định cư dành cho cả gia đình;
  • Không quy định thời gian cư trú;
  • Quyền định cư lâu dài sau 5 năm cư trú;
  • Có thể nhập quốc tịch sau 10 năm cư trú;
  • Đi lại tự do tại trong khuôn khổ các quốc gia châu Âu thuộc khối Shengen.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.