CHƯƠNG TRÌNH SẼ KẾT THÚC VÀO NGÀY 31/03/2017. THỜI HẠN CUỐI CÙNG ĐỂ NỘP ĐƠN LÀ 10/3/2017.

Chương trình Đầu tư Trái phiếu Định cư không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào cho các đương đơn về giá trị tài sản ròng cá nhân hoặc kinh nghiệm quản lý. Tuy nhiên, một buổi phỏng vấn với các đương đơn có thể sẽ được yêu cầu và sẽ thực hiện một cách ngẫu nhiên.

Trong các giai đoạn kiểm tra ban đầu và nộp đơn, cơ quan trung gian tài chính và nhà chức trách Hungary sẽ thực hiện các bước kiểm tra tiêu chuẩn biết-khách-hàng-của-bạn (KYC) và thủ tục phòng chống rửa tiền. Vì lý do đó, ở giai đoạn nộp đơn, các đương đơn chính sẽ phải cung cấp một bộ giấy tờ theo tiêu chuẩn chứng minh nguồn thu nhập và sự tích lũy tài sản ròng cá nhân của họ.

Các đương đơn phải bảo đảm rằng khoản đầu tư của họ được thực hiện bởi một trong số các đại diện được chỉ định. Arton Capital được chỉ định để xem xét và xử lý đơn từ hầu hết các quốc gia trên thế giới thông qua các Đại sứ quán và Lãnh sự quán đầy trách nhiệm của Hungary, ngoại trừ Trung Hoa đại lục.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.