Bảng dưới đây phân chia quy trình nộp đơn theo chương trình của Hungary thành sáu bước cơ bản. Mỗi bước phải được hoàn tất trước khi tiếp tục thực hiện bước kế tiếp. Bước thứ sáu là tùy chọn và không thuộc phạm vi nhiệm vụ của Arton.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.