1. Đóng góp vào Hiệp hội Công nghiệp Mía đường

Một khoản đóng góp không hòan lại trị giá USD300.000 áp dụng cho đương đơn có tối đa 3 người phụ thuộc (vợ/chồng và 2 con dưới 18 tuổi).

  1. Đầu tư Bất động sản:

Khoản đầu tư tối thiểu tương đương USD400.000 vào bất động sản đã được phê duyệt và phải duy trì tối thiểu 5 năm. Nhà đầu tư có thể sẽ phải đóng thêm các khoản phí và thuế theo quy định của Chính phủ.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.