Chương trình Đề cử tỉnh British Columbia (Đầu tư Kinh doanh)

Chương trình đề cử tỉnh British Columbia chỉ chấp nhận tối đa 200 đơn đăng ký mỗi tháng.

Các yêu cầu:

 • Phải có ít nhất 600.000 đô-la Canada tài sản ròng ;

 • Phải có 03 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là nhà quản lý (chủ doanh nghiệp đang hoạt động); hoặc có trên 04 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý cấp cao; hoặc kết hợp ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là nhà quản lý (chủ doanh nghiệp đang hoạt động) và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý cấp cao;

 • Tối thiểu có thời gian làm việc 02 năm sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hoặc có kinh nghiệm quản lý (chủ doanh nghiệp đang hoạt động với sở hữu 100% vốn kinh doanh) trong tối thiểu 03 năm của 05 năm gần nhất;

 • Có số tiền đầu tư 200.000 đô la Canada với các chi phí hợp pháp và tạo ít nhất 01 công việc làm mới trong việc kinh doanh tại bang British Columbia;

 • Phải chứng minh khả năng quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh hàng ngày tại bang British Columbia;

 • Phải tạo được ít nhất 01 việc làm mới toàn thời gian hoặc có tính chất lâu dài cho công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada;

 • Phải chứng minh được việc cư trú tại bang British Columbia trong phạm vi kinh doanh 100km,  tối thiểu 75% tổng thời gian xin giấy phép lao động; và

 • Phải sở hữu tối thiểu 1/3 (33.3%) doanh nghiệp tại bang British Columbia hoặc nếu sở hữu vốn đầu tư cá nhân từ 1,000,000 đô la Canada trở lên, ứng đơn có thể sở hữu ít hơn 1/3 doanh nghiệp.

Ứng đơn có thể đề xuất một Cán bộ Chủ chốt. Cán bộ này cũng sẽ trải qua quá trình thẩm định hồ sơ nhằm khẳng định đề xuất nhân sự này của ứng đơn sẽ dẫn đến thành công trong công việc kinh doanh.

Các yêu cầu đối với Cán bộ chủ chốt:

 • Cán bộ chủ chốt phải làm việc với ứng đơnở vị trí cấp cao trong ít nhất 01 năm trong số 03 năm trước khi nộp đơn, và có kĩ năng quan trọng được thiết lập theo đề xuất của tỉnh British Columbia.

 • Vị trí cho Cán bộ chủ chốt được đề xuất sẽ phải thực hiện dưới hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia theo kĩ năng mức độ 0 hoặc A;

 • Nếu kinh nghiệm học tập và làm việc không được xác định cụ thể trong đề xuất của tỉnh British Columbia, Cán bộ chủ chốt phải có tối thiểu trình độ 02 năm sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; và

 • Mức lương đề nghị phải bằng hoặc lớn hơn so với mức lương trung bình cho nghề nghiệp đó trong tỉnh British Columbia

Các yêu cầu để đề xuất Cán bộ Chủ chốt:

 • Ứng đơn phải chứng minh được lý do của việc đề xuất Cán bộ chủ chốt liên quan đến thị trường lao động trong nước, rằng một người Canada hoặc một thường trú nhân của Canada không thể thực hiện các nhiệm vụ được đề xuất.
 • Nếu đề xuất Cán bộ chủ chốt, ứng đơn phải chứng minh rằng cô ấy/anh ấy sẽ thực hiện một khoản đầu tư cá nhân hợp pháp ít nhất là 400.000 đô la Canada; và
 • Nếu đề xuất Cán bộ chủ chốt, ứng đơn phải chứng minh rằng cô ấy/anh ấy sẽ tạo ra ít nhất ba (03) việc làm mới toàn thời gian, tương đương với vị trí của Cán bộ chủ chốt, và có tính chất lâu dài, dành cho công dân Canada và/hoặc một thường trú nhân tại Canada.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.