1. Đóng góp cho Quỹ Phát triển Quốc gia
Các cá nhân có khả năng tài chính dồi dào có thể lựa chọn đóng góp cho Quỹ Phát triển Quốc gia hoặc một tổ chức thiện nguyện một số tiền không hoàn lại là USD250.000.

2. Đầu tư Bất động sản:
Đầu tư ít nhất USD400.000 vào một trong các dự án bất động sản đã được phê duyệt và khoản đầu tư này phải được duy trì tối thiểu 5 năm. Nhà đầu tư sẽ phải chi trả thêm các khoản chi phí liên quan tới phí thụ lý hồ sơ, phí đăng ký bất động sản, và thuế.

3. Đầu tư kinh doanh:
Đầu tư một khoản tương ứng 1,5 triệu USD vào một doanh nghiệp đủ điều kiện. Hoặc thành lập doanh nghiệp có tổng trị giá ít nhất 5 triệu USD với tư cách nhà đầu tư duy nhất hoặc đồng góp vốn (mà trong đó mỗi nhà đầu tư phải đóng góp tối thiểu USD400.000) 

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.