ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Các đương đơn chọn tùy chọn này phải ký gửi 1 (một) triệu BGN (khoảng 511,292 Euro) vào Quỹ Trái phiếu Chính phủ trong một thời hạn đầu tư là 5 (năm) năm, và không phải trả thêm khoản tiền nào khác. Vào cuối thời hạn 5 (năm) năm này, toàn bộ số tiền 1 (một) triệu BNG sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư mà không tính bất cứ khoản lãi tích lũy nào. Khoản đầu tư này được bảo đảm hoàn toàn bằng trái phiếu Chính phủ.

TÙY CHỌN NHẬP TỊCH NHANH

Tùy chọn nhanh cho phép các nhà đầu tư xin nhập quốc tịch nhanh hơn bằng cách tăng gấp đôi mức đầu tư của họ. Các yêu cầu cho tùy chọn này như sau:

  • Đã trải qua tình trạng thường trú ít nhất một năm;
  • Tăng gấp đôi đầu tư bằng cách mua thêm trái phiếu Chính phủ với số vốn bổ sung là 512.000 Euro hoặc đầu tư số vốn này vào một công ty của Bulgaria đang thực hiện một Dự án Đầu tư Ưu tiên (được quy định tại Luật Khuyến khích Đầu tư);
  • Duy trì khoản đầu tư bổ sung thứ hai này trong thời hạn 2 (hai) năm.

Các tùy chọn tài chính có sẵn cho các đương đơn đạt yêu cầu. Đơn xin nhập tịch cho những người tham gia chương trình quốc tịch nhanh sẽ được kiểm duyệt theo thủ tục nhanh.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.