EB-5 là từ viết tắt của loại thị thực được cung cấp bởi Chương trình Tham chiếu Kiến tạo Việc làm số 5 của Chính phủ Hoa Kỳ. Vào năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua chương trình này nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo ra việc làm và tăng thu hút đầu tư vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Quốc hội công bố Chương trình Định Cư Đầu Tư vào năm 1992, hay còn gọi là Chương Trình Trung tâm Khu vực. Chương trình này nhằm cung cấp thị thực EB-5 cho các cá nhân đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại thuộc quyền quản lý của các Trung Tâm Khu vực đã được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp thuận dựa trên các đề xuất phát triển kinh tế của mỗi trung tâm.

Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) được chỉ định để xét duyệt các hồ sơ tham gia chương trình EB-5. Trong khuôn khổ chương trình này, mỗi nhà đầu tư (cùng với vợ/chồng hợp pháp và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) được phép đăng ký thẻ xanh (thị thực định cư) nếu:

 

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.