Với kinh nghiệm và chuyên môn lâu năm của các đối tác hàng đầu tại Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng từ giai đoạn chuẩn bị tới khi được chấp thuận.

Các dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn trực tiếp
  • Bảng danh sách hồ sơ cần chuẩn bị
  • Thẩm định và đánh giá hồ sơ
  • Tư vấn tài chính
  • Tư vấn và hướng dẫn các bước đăng ký thị thực:

o   Điền và nộp đơn I-526 xin nhập cư
o   Tư vấn lãnh sự hoặc thay đổi tình trạng đối với định cư có điều kiện
o   Điền đơn I-829 xin hủy bỏ định cư có điều kiện sau 2 năm

  • Dịch vụ hỗ trợ an cư

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.